Vezető- és kompetenciafejlesztés

Hitvallásunk

 • Önreflexió, felelősségvállalás,
 • Egyéni fejlesztési célok mentén
 • Közösen kialakított fejlesztési program
 • Minden érintett bevonásával
 • Fejlesztés a szükségletek mentén

Vezető- és kompetenciafejlesztési programjaink kialakítása során arra törekszünk, hogy a fejlesztéseink maximális hatékonysággal valósuljanak meg, ezért egy ún. "fejlesztési menüt" kínálunk fel az előre meghatározott tematikák mentén.

A fejlesztések fókuszának kiválasztásába bevonjuk úgy a résztvevőt, mint a megbízót.

Ezzel elérjük, hogy a fejlesztés:
- a megbízó által meghatározott irányoknak megfelelően történjen,
- a résztvevő személyes fejlődési céljaihoz is illeszkedjen,
- abban fejlődjön a résztvevő, amiben fejlődnie kell és szeretne,

Így nő fejlesztések idő-és költséghatékonysága és a résztvevők is motiváltabbak, aktívabbak, ezáltal a tanultak jobban beépülnek.

Trénereink

 • Egyetemi oktatók coaching területen
 • Nemzetközi szakmai minősítéssel rendelkeznek
 • 3000+ óra coaching és 1000+ óra tréning tapasztalatot szereztek ezidáig
 • 500+ vezető fejlesztési gyakorlattal bírnak

Vezető tréning partnerünk: dr. Görözdi-Nagy Eszter PCC

 • kompetenciafejlesztő tréner, felsővezetői coach, teamcoach, mediátor
 • International Coach Federation Magyar tagozatának tagja
 • 5 évig a Budapesti Békéltető Testület eljáró tanácselnöke
 • oktató a Szegedi Tudományegyetement
 • a Közép Európai Mediációs Intézet alelnöke

Séra Attila MCC

dr. Tengerdi Réka

dr. Tőkés Tünde

dr. Hegedűs Györgyi

Hegedűs Szilvia

Friedewald Zita

Széleskörű szakmai tapasztalat az alábbi területeken:

-tréningek az alábbi témakörökben:
  - kommunikációfejlesztés
  - hatékonyságfejlesztés
  - projektmenedzsment
  - együttműködésfejlesztés
  - döntésképesség növelése
  - agilis módszertan
  - időgazdálkodás
  - vezetői EQ fejlesztés
  - delegálási képesség növelése
  - stratégiai szemlélet

- egyéni és csoportos coaching
- vezetői- és munkatársi kompetenciafejlesztés

Várható eredmények:

 • Motiváció növekedése
 • Megerősödés a vezetői szerepben
 • Hatékonyabb működés
 • Személyes bevonódás a saját fejlesztési folyamatba

Az integrált fejlesztési folyamat során a résztvevők közvetlen vezetője és a HR együttműködésben határozzák meg a résztvevők fejlesztési irányait és térképét.

A résztvevőket is bevonjuk, ezért a fejlesztési folyamatot sajátjuknak érzik, így a tapasztalataink szerint sokkal elkötelezettebbek a változásban.

A fejlesztési ciklus végén írásos visszajelzést adunk a résztvevőknek, a vezetőnek és a HR-nek is (természetesen a résztvevő tudtával).

Igény esetén javaslatot teszünk a vezető által kitűzött célok eléréséhez szükséges további fejlesztésekre és egyéni feladatokra.
 

A képzések 12 fős csoportokig saját oktatótermünkben bonyolítjuk le igény esetén, plusz költség felmerülése nélkül.